Snickarboden

Föreningen har en s.k. ”snickarbod” i källaren på huset vid Trotzgatan 45D som föreningens medlemmar får använda för att utföra snickeri-och målningsarbeten. Snickarboden får användas mellan klockan 10.00 -20.00 och bokning görs via kontakterna nedan.

 

Julius Markström 073-040 61 38

Bertil Staaf 076-195 52 41