Sophantering

Föreningen har två röda sophus, båda lokaliserade vid den stora innergården. I det ena sophuset (närmast Åsgatan) slängs brännbara och komposterbara sopor och i det andra (närmast Trotzgatan) slängs tidningar, plastförpackningar, glas, batterier m.m. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att sopsortera rätt, eftersom felsorteringar innebär merkostnader för föreningen.