Nyheter

Ombyggnadsprojektet

Just nu pågår ett stort ombyggnadsprojekt i det gamla brygghuset. Sex nya lägenheter kommer att byggas i föreningen under 2017. De nya lägenheterna kommer att vara mellan 69-149 kvm stora och i samband med ombyggnationen kommer föreningen även bygga ett nytt gym med tillhörande bastu och omklädningsrum. Alla lägenheterna kommer att ha uteplats/balkong, och nya förråd kommer även att byggas i källaren. I och med ombyggnationen kommer de besöksparkeringar som finns på den stora innergården att förflyttas, och man tittar för tillfället på möjligheten att anlägga nya parkeringsplatser på innergården, dock närmare Trotzgatan.

Byggnationen planeras att vara klar under sommaren 2017. Under byggtiden kommer besöksparkeringarna att hägnas in, och vi får då hänvisa våra gäster till övriga parkeringar i närområdet. För i-och urlastning på innergården gäller högst parkering i 30 minuter. Även cykelparkeringen utanför Trotzgatan 47 kommer under byggtiden att tas bort, och istället kommer man iordningställa en tillfällig cykelparkering. Trappen ner till garaget (den som är nedanför Åsgatan 52B) kommer att försvinna i och med ombyggnationen. De nya lägenheterna kommer att säljas via Svensk Fastighetsförmedling.

Hädanefter kommer all information gällande ombyggnadsprojektet att publiceras här på hemsidan under fliken Nyheter. 

Ritningar

 

Ångbladet

Mars 2017