Nyheter

 Ombyggnadsprojektet är avslutat,alla lägenheter sålda

Utemiljö

Styrelsen jobbar med att ta in offerter för att snygga till vissa gårdar.