Styrelsen

Ordförande                 Lena Wallin                070-361 79 12

Vice ordförande         Margot Gauffin          073-988 23 64

Sekreterare                 Karl Zidèn                   070-605 89 86

HSB repr:                   Johan Löfgren